Handicap > Nominatim partners > Wie werkt mee > Gelijke Kansen

Handicap

1. Grip vzw

logo grip vzw

GRIP is een burgerrechtenorganisatie van personen met een handicap. Via beïnvloeding van beleid en samenleving willen we gelijke kansen en rechten van personen met een handicap realiseren.

Je vindt GRIP in het Gelijkekansenhuis

Koningsstraat 136                                         
1000 Brussel
02 214 27 60
02 214 27 65
info@gripvzw.be

www.gripvzw.be

GRIP doet studiewerk, maakt voorstellen, lobbyt en voert actie om het Vlaamse en het federale beleid te beïnvloeden.

We werken aan een juister beeld en een positieve houding van de samenleving ten opzichte van mensen met een handicap door campagnes in de media. We gaan ook getuigen in scholen, geven debatten en voordrachten, nemen deel aan beurzen, enzovoort.

GRIP heeft geen leden, maar iedereen die dat wil kan zich aansluiten als vrijwillige medewerker.
GRIP heeft geen sociale of juridische dienst en kan mensen met individuele vragen dus niet bijstaan bij de opvolging van een dossier. Waar mogelijk beiden we wel informatie, ook persoonlijk.  

VACATURES

Het team Gelijke Kansen zoekt versterking!

(lees meer)

Toegankelijk reizen.

Nieuwe brochure over toegankelijk reizen in de Vlaamse Ardennen met behulp van comfortabele taxidiensten.

(lees meer)

Trans*wet

Op 9 december buigt de ministerraad zich over het nieuwe wetsontwerp voor de hervorming van de wet met betrekking tot transseksualiteit. 

(lees meer)