U bent hier: Wie werkt mee > Nominatim partners > Gender

Gender

1. RoSa Documentatiecentrum

Sinds 1978 is het archief- en documentatiecentrum RoSa het aanspreekpunt voor alle informatie over gelijke kansen, gender en feminisme.

De bibliotheek is open van maandag tot donderdag van 10u tot 17u (vrije toegang).
Vrijdag enkel op afspraak. De RoSa-medewerkers helpen je persoonlijk op weg naar de juiste informatie.

RoSa heeft ook een uitgebreide website met bondige informatie over tal van actuele en historische thema’s die te maken hebben met gender, gelijke kansen, en feminisme.  De bibliotheekcatalogus is volledig online beschikbaar. Het vrouwennieuws biedt dagelijks een overzicht van de belangrijkste berichten uit nationale en internationale kranten en nieuwssites. Gratis abonneren kan via de website.

RoSa
Gelijkekansenhuis
Koningstraat 136
1000 Brussel
T: 02 209 34 10
F: 02 209 34 12
info@rosadoc.be

www.rosadoc.be

 

2. Vrouwenraad


 

De (Nederlandstalige) Vrouwenraad is een overkoepelende organisatie voor verenigingen die werken aan gelijke kansen voor vrouwen en mannen in een multiculturele samenleving. De vzw kent drie hoofdopdrachten: informeren, overleggen, en druk uitoefenen.

De Vrouwenraad waakt over de de toepassing van de resoluties van de VN-Wereldvrouwenconferenties, het VN-Vrouwenverdrag en andere internationale mensenrechteninstrumenten. De organisatie voert een aanwezigheidspolitiek in nationale en internationale organisaties, overlegorganen en werkgroepen.

Vrouwenraad
Middaglijnstraat 10
1210 Brussel
T: 02 229 38 19
F: 02 229 38 66
nvr@amazone.be
www.vrouwenraad.be


naar boven

 

3. Furia

Furia (het voormalige VOK) wil een overlegorgaan zijn van individuele vrouwen van diverse strekkingen die zich feministisch en maatschappijkritisch opstellen. Het wil een pluralistische en multiculturele, niet zuilgebonden, open organisatie zijn die kritische reflectie koppelt aan concrete actie.

Furia organiseert de jaarlijkse Vrouwendag. Hiertoe werkt het samen met zoveel mogelijk andere vrouwenorganisaties en streeft het ernaar de Vrouwendag toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijk publiek. Furia wil ook een onafhankelijke denktank zijn rond de ongelijkheid van vrouwen om de kennis en het inzicht in die thema’s te verdiepen.  Furia speelt ten slotte een sensibiliserende, opiniërende rol door middel van tussenkomsten in de media en via de eigen website en nieuwsbrief.

Furia
Middaglijnstraat 10
1210 Brussel
T: 02 229 38 73
F: 02 229 38 06

www.furiavzw.be

 

4. Ella vzw

logo ella vzw

Als kenniscentrum gender en etniciteit bevordert ella de emancipatie en participatie van meisjes en vrouwen uit etnische minderheden. ella verzamelt en verspreidt expertise rond het kruispunt tussen gender en etniciteit. ella vertaalt die expertise in campagnes, methodieken, vormingen en nog veel meer.

Ella is gehuisvest in:

ellavzw – Kenniscentrum gender en etniciteit
Middaglijnstraat 10
1210 Brussel
02/229.38.95
ella.info@amazone.be
www.ellavzw.be

Waar staat ella voor:

Op individueel niveau versterkt ella meisjes en vrouwen (maar ook jongens en mannen) om hun eigen keuzes te maken. Bij de verschillende etnische minderheden voedt ella het interne debat rond genderkwesties. Binnen de brede samenleving werkt ella aan een grotere gevoeligheid rond het kruispunt tussen gender en etniciteit.

Concreet doet ella dat door:

  • expertise uit te bouwen rond gender, etniciteit en het snijvlak tussen beide
  • deze te vertalen in sensibiliseringscampagnes en methodieken
  • te vertrekken vanuit de leefwereld van de groepen die ze wil bereiken
  • vormingen en workshops te geven aan jongeren, vrouwen en mannen
  • debatten en lezingen te organiseren en werk te maken van dialoog
  • vormingen-op-maat te geven
  • vrouwenorganisaties en tal van ‘witte’ sectoren te intercultualiseren
  •  het allochtone middenveld gendergevoeliger te maken
  • overheden en organisaties te adviseren vanuit haar kruispuntexpertise

  

naar boven

VACATURES

Het team Gelijke Kansen zoekt versterking!

(lees meer)

Toegankelijk reizen.

Nieuwe brochure over toegankelijk reizen in de Vlaamse Ardennen met behulp van comfortabele taxidiensten.

(lees meer)

Trans*wet

Op 9 december buigt de ministerraad zich over het nieuwe wetsontwerp voor de hervorming van de wet met betrekking tot transseksualiteit. 

(lees meer)