Doelstellingenkader > Binnen de Vlaamse overheid > Wie werkt mee > Gelijke Kansen

OCM Doelstellingenkader

Gender, seksuele identiteit en toegankelijkheid

Een OCM-cyclus wordt ingezet met het bepalen van strategische en operationele doelstellingen door de Vlaams Regering. De beslissing van de Vlaamse Regering wordt voorbereid door de ambtelijke Commissie Gelijke Kansen. Ook het middenveld wordt nauw betrokken in de verschillende fasen van dit proces.

Binnen de 6 maanden na het vaststellen van de doelstellingen, dienen deze vertaald te worden naar actieplannen. De kwaliteit van deze actieplannen is cruciaal voor het welslagen van het OCM-proces. De aandacht voor het kruispuntdenken is belangrijk aangezien de doelgroepen geen monolythische blokken zijn. Ook mogen niet alleen symptomen worden bestreden, maar dient er ook gewerkt te worden aan structurele oorzaken die gelijke kansen in de weg liggen.

Handicap

Door de uitbreiding van de bevoegdheidsportefeuille van Gelijke Kansen werd een dergelijk kader met transversale doelstellingen eveneens ontwikkeld worden voor het thema handicap. Het OCM doelstellingenkader werd ontwikkeld volgens de visie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en wil een belangrijke stap zetten naar een inclusieve maatschappij. Ook dit doelstellingenkader zal omgezet worden in concrete actieplannen. In dit kader werden ook indicatoren ontwikkeld die het mogelijk zullen maken evoluties te monitoren.

 

Documentatie

Derde OCM-cyclus (2015-2019):

 

Tweede OCM-cyclus (2010-2014):

 

 

Eerste OCM-cyclus (2005-2009):

 

Vacature Vlaams Gelijkekansenbeleid - Handicap

Gezocht: collega die het handicapthema binnen het Gelijkekansenbeleid mee uitbouwt

(lees meer)

Nieuw wenkenblad toegankelijke stemlokalen

Het is belangrijk dat alle kiezers aan de verkiezingen kunnen deelnemen. 

(lees meer)

Omdat partnergeweld ook mannen treft

Nieuwe campagne tegen partnergeweld van minister Homans

(lees meer)