U bent hier: Praktisch > Meld discriminatie

Meld een discriminatie

De Afdeling Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie behandelt in principe geen discriminatiemeldingen.

De behandeling van meldingen rond discriminatie in de Vlaamse bevoegdheidsdomeinen werd toevertrouwd aan onafhankelijke instanties. Al wie een klacht heeft rond discriminatie op grond geslacht, genderidentiteit of genderexpressie kan terecht bij de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst. Heb je een klacht rond discriminatie op grond van de andere beschermde kenmerken zoals o.m. seksuele geaardheid, gezondheidstoestand of handicap, leeftijd en etniciteit kan je terecht bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum of één van de lokale contactpunten.

 

Vlaamse Ombudsdienst
Genderkamer
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
klachten@VlaamseOmbudsdienst.be

Tel: 1700 (Vlaamse infolijn)

www.vlaamseombudsman.be

Unia, Interfederaal Gelijkekansencentrum
Koningsstraat 138
1000 Brussel
info@unia.be

Tel: 0800/12 800

www.unia.be

Ga naar het contactformulier van Unia om discriminatie te melden.

Het overzicht met lokale contactpunten van Unia, kan je hier vinden.

 

Lees meer over het Vlaamse non-discriminatiebeleid

Clichékillers

Kijken journalisten verder dan clichés? Yves Desmet legt het haarfijn uit.

(lees meer)

Onderzoek naar de ervaringen van kinderen met een transgender ouder

Eerste onderzoek naar de ervaringen van kinderen met een transgender ouder toont aan dat kinderen het gebrek aan gepaste begeleiding problematischer ervaren dan de transitie zelf.

(lees meer)

Expertendatabank mobiel raadpleegbaar

Via de expertendatabank kunt u onze experten eenvoudig terugvinden en creëert u een diverser nieuwsaanbod.

(lees meer)