"Woefkesdecreet" | Assistentiehonden > Gelijke Kansen
U bent hier: Nieuws

"Woefkesdecreet" | Assistentiehonden

Vanop de publiekstribune in het Vlaams parlement zullen een 20-tal leden van de Belgian Assistance Dog Federation (BADF) vanmiddag toezien hoe een decreetswijziging rond assistentiehonden unaniem wordt goedgekeurd. De BADF is een koepelvereniging van scholen voor assistentiehonden.

Wie voortaan assistentiehonden weigert op publieke plaatsen, riskeert hiervoor  een politieboete of GAS-boete. De gewijzigde uitvoeringsbesluiten verschijnen nog voor het zomerreces in het Belgisch Staatsblad. De BADF-leden zullen tijdens de plenaire zitting in de koepelzaal vergezeld zijn van hun assistentiehonden.

Het oorspronkelijke systeem voorzag een sanctionering voor de toegangsweigering via een administratieve sanctie. Uit de praktijk bleek dat dergelijke bestraffing niet effectief is. Daarom besliste Vlaams Minister van Gelijke Kansen Pascal Smet om de administratieve geldboeten te vervangen door politiestraffen. Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, zorgt ervoor dat de hondenscholen attesten kunnen afleveren aan de assistentiehond en zijn begeleider, zodat zij zich identificeerbaar kunnen maken. 

Dankzij de wijziging van het 'Woefkesdecreet'  wordt de weigering van een assistentiehond op een publieke plaats vanaf nu beschouwd als een strafrechterlijke inbreuk die bestraft kan worden met proces-verbaal van de politie of een GAS-boete! Deze wijziging maakt de procedure veel eenvoudiger voor slachtoffers die onmiddellijk kunnen aankloppen bij de politie. Met deze beslissing is een belangrijke stap gezet naar een duidelijke en effectieve regeling

Mark van Gelder, voorzitter van de BADF, is verheugd met de decreetswijziging: "Wij zijn heel blij dat het “Recht op Toegang” nu eindelijk wettelijk geregeld is en dit zowel voor de werkende Assistentiehonden als voor die in opleiding. Dit is vooral een grote stap vooruit voor de trainers en gastgezinnen van de verschillende opleidingscentra."

Voor meer info:
Mark van Gelder, voorzitter BADF, t: 0476 27 65 29 

Onderzoek naar seksueel georiënteerd geweld bij vrouwen met een beperking in Vlaanderen

In opdracht van Gelijke Kansen voerde de Ugent een onderzoek naar de omvang, achtergrond en kenmerken van seksueel geweld bij vrouwen en meisjes met een handicap.

(lees meer)

Nieuw wenkenblad toegankelijke stemlokalen

Het is belangrijk dat alle kiezers aan de verkiezingen kunnen deelnemen. 

(lees meer)

Omdat partnergeweld ook mannen treft

Nieuwe campagne tegen partnergeweld van minister Homans

(lees meer)