Geschiedenis van het gelijkekansenbeleid > Het gelijkekansenbeleid > Het beleid > Gelijke Kansen

Geschiedenis

Het Vlaams gelijkekansenbeleid is een relatief jong beleidsdomein dat in 2005 haar tiende verjaardag vierde. Het wordt sinds 1995 – niet in onbelangrijke mate onder stimulans van de vierde VN wereldvrouwenconferentie te Peking dat jaar – formeel erkend als Vlaams beleidsdomein en overbrugt inmiddels meer dan drie legislaturen.

Op federaal vlak bestond er voor 1995 reeds een gelijkekansenbeleid. Minister Miet Smet was er bevoegd voor tewerkstelling en gelijke kansen. Gelijke kansen werd in die periode heel sterk vereenzelvigd met personeels- en tewerkstellingsbeleid.

Op Vlaams niveau werd in 1991 de Dienst Emancipatiezaken opgericht. Die ressorteerde onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister voor Ambtenarenzaken. De Dienst Emancipatiezaken richt zich immers tot het personeel van de Vlaamse overheid.

Terwijl de Vlaamse overheid dus vóór 1995 enkel een gelijkekansenbeleid voerde naar het eigen personeel, werd er in 1995 met de installatie van een Vlaamse minister van Gelijke Kansen en met de oprichting van het team Gelijke Kansen in Vlaanderen werk gemaakt van een gelijkekansenbeleid gericht naar de burger.

Tussen 1995 en 1999 was het gelijkekansenbeleid een nieuwe materie en werden enerzijds de inhouden en anderzijds de vormen uitgebouwd. Zo werden de fundamenten gelegd waarop in de periode 1999-2004 met een aantal duidelijke accenten en kerntaken kon worden verder gewerkt.

VACATURES

Het team Gelijke Kansen zoekt versterking!

(lees meer)

Toegankelijk reizen.

Nieuwe brochure over toegankelijk reizen in de Vlaamse Ardennen met behulp van comfortabele taxidiensten.

(lees meer)

Trans*wet

Op 9 december buigt de ministerraad zich over het nieuwe wetsontwerp voor de hervorming van de wet met betrekking tot transseksualiteit. 

(lees meer)